Πολιτική Επιστροφών

Τα προϊόντα που διαθέτουμε είναι ‘τα καλύτερα αγαθά από τους καλύτερους ανθρώπους’ και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αναγράφουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά αυτών των προϊόντων. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι ή  διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που παραλάβατε έχετε το δικαίωμα να μας επιστρέψετε τα αγαθά που αγοράσατε. Εμείς και/ή οι συνεργάτες μας  θα σας επιστρέψουμε το συνολικό ποσό που καταβάλατε για αυτήν την αγορά, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η αγορά ή με άλλον τρόπο ο οποίος θα έχει γίνει αποδεκτός από εμάς, αφού μας ειδοποιήσετε γραπτώς ( με email, sms ή με επιστολή ) το αργότερο 14 ημέρες από την παραγγελία σας ή από την ημέρα που παραλάβατε το/τα προϊόν/τα. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ οτι το κόστος επιστροφής θα βαρύνει την δικιά μας πλευρά μόνο αφού έχουμε εμείς και εσείς συμφωνήσει γραπτώς για τον τρόπο και το κόστος επιστροφής. Μην επιστρέψετε το/τα προϊόν/τα χωρίς την δική μας συγκατάθεση. Εάν η συσκευασία για την αποστολή της παραγγελίας σας έχει καταστραφεί, το κόστος που απαιτείται για να επανασυσκευάσετε το/τα προϊόν/τα το επιβαρύνεστε εσείς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελέσουμε όλες τις παραγγελίες που δεχόμαστε. Έχουμε όμως το δικαίωμα να αρνηθούμε να εκτελέσουμε για οποιονδήποτε λόγο ή να αρνηθούμε οποιαδήποτε υπηρεσία ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση μας. Δεν ευθυνόμαστε απέναντι σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο λόγω της άρνησής μας ή λόγω της άρσης ή της αναστολής οποιασδήποτε συναλλαγής εκτός του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί σε εμάς για την συγκεκριμένη παραγγελία.